درباره ما

شرکت عمران خلیج فارس بندر

شرکت عمران خلیج فارس بندر در سال ۱۳۸۰ به شماره ثبت ۴۸۰۵ در اداره ثبت شرکت ها بندر عباس به مدیر عاملی آقای مهندس سید داوود قتالی روستاقی به ثبت رسیده است.

فعالیت شرکت تهیه و توزیع مصالح ساختمانی ، انجام پروژه های ساختمانی شامل طراحی ،اجرا ، نظارت ، اعم از سازه های بتنی و فلزی ، آبرسانی ،پل سازی ، راه سازی ، محوطه سازی ،نقشه برداری ،فتوگرامتری ،هیدروگرافی ، ژئودزی ، و کارتوگرافی بوده و طی بیش از یک دهه فعالیت مستمر و مفید بیش از ۴۲۰۰۰۰ متر مربع انواع فضاهای مسکونی ، درمانی ، آموزشی ، تجاری ،محوطه سازی و غیره احداث نموده است . این شرکت با ایجاد ۵ شرکت تابعه در امور تخصصی و اجرا ابنیه، راه و باند تاسیسات ، بازرگانی، تولید بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی به طور همه جانبه نسبت به گسترش فعالیت های عمرانی در سطح ملی اقدام نموده و بر آن است تا به عنوان مجری توانمند و فعال در سطح بین المللی حاضر و‌نسبت به صدور خدمات فنی مهندسی از کشور عزیزمان اقدام نماید.

تماس با ما

    فعالیت شرکت تهیه و توزیع مصالح ساختمانی ، انجام پروژه های ساختمانی شامل طراحی ،اجرا ، نظارت ، اعم از سازه های بتنی و فلزی ، آبرسانی ،پل سازی ، راه سازی ، محوطه سازی ،نقشه برداری ،فتوگرامتری ،هیدروگرافی ، ژئودزی ، و کارتوگرافی بوده و طی بیش از یک دهه فعالیت مستمر و مفید بیش از ۴۲۰۰۰۰ متر مربع انواع فضاهای مسکونی ، درمانی ، آموزشی ، تجاری ،محوطه سازی و غیره احداث نموده است . این شرکت با ایجاد ۵ شرکت تابعه در امور تخصصی و اجرا ابنیه، راه و باند تاسیسات ، بازرگانی، تولید بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی به طور همه جانبه نسبت به گسترش فعالیت های عمرانی در سطح ملی اقدام نموده و بر آن است تا به عنوان مجری توانمند و فعال در سطح بین المللی حاضر و‌نسبت به صدور خدمات فنی مهندسی از کشور عزیزمان اقدام نماید.