فعالیت شرکت تهیه و توزیع مصالح ساختمانی ، انجام پروژه های ساختمانی شامل طراحی ،اجرا ، نظارت ، اعم از سازه های بتنی و فلزی ، آبرسانی ،پل سازی ، راه سازی ، محوطه سازی ،نقشه برداری ،فتوگرامتری ،هیدروگرافی ، ژئودزی ، و کارتوگرافی بوده و طی بیش از یک دهه فعالیت مستمر و مفید بیش از ۴۲۰۰۰۰ متر مربع انواع فضاهای مسکونی ، درمانی ، آموزشی ، تجاری ،محوطه سازی و غیره احداث نموده است . این شرکت با ایجاد ۵ شرکت تابعه در امور تخصصی و اجرا ابنیه، راه و باند تاسیسات ، بازرگانی، تولید بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی به طور همه جانبه نسبت به گسترش فعالیت های عمرانی در سطح ملی اقدام نموده و بر آن است تا به عنوان مجری توانمند و فعال در سطح بین المللی حاضر و‌نسبت به صدور خدمات فنی مهندسی از کشور عزیزمان اقدام نماید.

فعالیت شرکت تهیه و توزیع مصالح ساختمانی ، انجام پروژه های ساختمانی شامل طراحی ،اجرا ، نظارت ، اعم از سازه های بتنی و فلزی ، آبرسانی ،پل سازی ، راه سازی ، محوطه سازی ،نقشه برداری ،فتوگرامتری ،هیدروگرافی ، ژئودزی ، و کارتوگرافی بوده و طی بیش از یک دهه فعالیت مستمر و مفید بیش از ۴۲۰۰۰۰ متر مربع انواع فضاهای مسکونی ، درمانی ، آموزشی ، تجاری ،محوطه سازی و غیره احداث نموده است . این شرکت با ایجاد ۵ شرکت تابعه در امور تخصصی و اجرا ابنیه، راه و باند تاسیسات ، بازرگانی، تولید بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی به طور همه جانبه نسبت به گسترش فعالیت های عمرانی در سطح ملی اقدام نموده و بر آن است تا به عنوان مجری توانمند و فعال در سطح بین المللی حاضر و‌نسبت به صدور خدمات فنی مهندسی از کشور عزیزمان اقدام نماید.