هشدار سازمان برنامه به پیمانکاران پروژه های عمرانی

هشدار سازمان برنامه به پیمانکاران پروژه های عمرانی/ «رابط» نداریم

سازمان برنامه و بودجه باانتشار اطلاعیه ای به پیمانکاران، مهندسان و مشاوران پروژه های عمرانی هشدار داد تا مراقب سودجویی عده ای با نام ضابط یا رابط باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه ای، نسبت به سودجویی برخی افراد با عناوین جعلی «رابط» یا «ضابط» شورای عالی فنی هشدار داد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

به قرار اطلاع، افرادی فرصت‌طلب و سودجو با عناوین جعلی «رابط» یا «ضابط» شورای عالی فنی به وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های پیمانکاری و … که پرونده داوری یا سایر درخواست‌های آن‌ها در دست برسی شورا قرار دارد، مراجعه و با وعده‌های تسریع و هدایت مسیر پرونده، مطامع ناصواب خود را دنبال می‌کنند.

به این وسیله به تمام دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران اعلام می‌نماید که موارد ارجاعی به شورای عالی فنی نیاز به پیگیری نداشته و آنچه لازم باشد از طریق مکاتبات رسمی انجام خواهد گرفت. مزید امتنان خواهد بود که در صورت مواجهه با این پدیده، موارد را برای پیگیری از طریق مراجع رسمی، به معاونت فنی سازمان اعلام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید