رتبه ۱ انبوه سازی کشور

اجرای بیش از ۱۸۰۰ واحد مسکونی در نقاط مختلف کشور